Ł

Hornjoserbsce zadrapa|ć ~m, ~š p || zadrapn| ~u, ~ješ, pret ~ych, ~y p || zadrap|ować ~uju, ~uješ ip einkratzen
Hornjoserbsce flex   •  zadrasć|eć ~am, ~eš ip einkleiden
Hornjoserbsce flex   •  zadrasćenj|e ~a n Einkleidung
Hornjoserbsce flex   •  zadrasć|ić ~u, ~iš, pret ~ich, ~i p einkleiden
flex   •  zadrasć|ować ip

siehe Deutsch einkleiden DOW 1989/1991

Hornjoserbsce flex   •  zadrě|ć ~ju, ~ješ, pret ~ch, - p einreißen
Hornjoserbsce flex   •  zadrěmn|yć ~u, ~ješ, pret ~ych, ~y p einschlummern
Hornjoserbsce flex   •  zadrěwa|ć ~m,  ip einreißen
Hornjoserbsce flex   •  zadrěwańc|a ~y f Einriss
Hornjoserbsce zadrěwk ~a m || zadrjeńc|a ~y f Einriss
Hornjoserbsce flex   •  zadróžn|y hinter der Straße gelegen
flex   •  zadribbl|ować p

siehe Deutsch eindribbeln TermSpo Verb

flex   •  zadrišć|eć p

siehe Deutsch gellen DOW 1989/1991

Hornjoserbsce flex   •  zada|ć so ~m so,  so, pret ~ch so, - so p (↕ přewdać so) falsch geben (na př. karty)
Hornjoserbsce zadaj| ~am, ~eš ip || zadaj| ~u, ~iš, pret ~ich, ~i p 1. erwürgen; 2. erdrosseln
Hornjoserbsce    zadan| ~ju, ~iš, pret ~ich, ~i p || zadanj| ~am, ~eš ip || zadanj|ować ~uju, ~uješ ip 1. verzinsen; 2. ~ić so || ~eć so || ~ować so sich bezahlt machen, sich lohnen

Hornjoserbsce flex 1   •  zadanliw|y verzinslich
Hornjoserbsce     •  zadarmo indekl. (↕ darmo / zdarma) unentgeltlich, gratis

Hornjoserbsce flex   •  zadawa|ć so ~m so,  so ip (↕ přewdawać so) falsch geben (na př. karty)
Hornjoserbsce flex   •  zaderda|ć ~m,  p zerrütten
Hornjoserbsce flex   •  zadesk|ować ~uju, ~uješ p || ip verschlagen (z deskami)
Hornjoserbsce   flex   •  zadk ~a m anat. (↕ rić) Gesäß, Hintern

Hornjoserbsce flex   •  zadkow|y (↕ rićny) Gesäß-
Hornjoserbsce zadli|ć so ~ju so, ~ješ so, pret ~ch so, – so p || zadliwa|ć so ~m so, ~š so ip säumig sein, säumen
Hornjoserbsce flex   zadn|i (f ~ja, n ~je) 1. hintere, Hinter-; ~ja noha Hinterbein; ~i kraj (↕ wobkraj) Hinterland; ~i zub (↕ čronowc) Backenzahn; 2. Rück-; ~ja swěca Rücklicht
Hornjoserbsce flex   •  zadn|ić ~ju, ~iš, pret ~ich, ~i p fest gründen
Hornjoserbsce   Zadnj|a Azij|a ~eje (sg dat || lok Zadnjej Aziji) ~e f Hinterasien
Hornjoserbsce   Zadnj|a Indisk|a ~eje ~eje f Hinterindien
Hornjoserbsce flex   •  zadnjoškleńčn|y Hinterglas-; ~e molerstwo Hinterglasmalerei
Hornjoserbsce flex   •  zadobyć|e ~a n Eindringen
Hornjoserbsce zado|być so ~budu so, ~budźeš so, pret ~bych so, ~by so p || zadobywa|ć so ~m so, ~š so ip eindringen
Hornjoserbsce flex 1   •  zadobywar ~ja m Eindringling
Hornjoserbsce flex   •  zadołba|ć ~m,  p (↕ zadypać) einmeißeln
Hornjoserbsce zadołženj|e ~a n || zadołženosć ~e f Verschuldung; zadołženje we wukraju Auslandsverschuldung
Hornjoserbsce   flex 1   •  zadołžen|y verschuldet

Hornjoserbsce flex   •  zadołž|ić so ~u so, ~iš so, pret ~ich so, ~i so p sich verschulden
Hornjoserbsce zadom| ~ju, ~iš, pret ~ich, ~i p || zadomj| ~am, ~eš ip 1. akklimatisieren; 2. ~ić so || ~eć so sich häuslich niederlassen
Hornjoserbsce flex   •  zadomjenj|e ~a n Akklimatisierung
Hornjoserbsce flex   zadomj|ować ~uju, ~uješ ip 1. akklimatisieren; 2. ~ować so sich häuslich niederlassen
Hornjoserbsce flex   •  zadorn|ić so ~ju so, ~iš so, pret ~ich so, ~i so p zuwachsen (z trawu)

Nur die ersten 40 Einträge werden angezeigt!