Ł 

Hornjoserbsce Samo|(w)a ~wy || indekl. f Samoa (skupina kupow w Pacifiskim oceanje)
Hornjoserbsce Samo(w)ačan ~a m Samoaner
Hornjoserbsce Samo(w)ačank|a ~i f Samoanerin
Hornjoserbsce flex   •  samowar ~a m Samowar
Hornjoserbsce samo(w)ask|i samoanisch
Hornjoserbsce flex   •  samowarow|y Samowar-
Hornjoserbsce flex   •  samowjazak ~a m Selbstbinder
Hornjoserbsce flex   •  Samowk|a ~i f Samin
Hornjoserbsce flex   •  samowobraz ~a m Selbstbildnis
Hornjoserbsce flex   •  samowólnosć ~e f (↕ swojowólnosć) Willkür, Eigenmächtigkeit
Hornjoserbsce flex   •  samowóln|y (↕ swojowólny) willkürlich, eigenmächtig; ~y rozsud eigenmächtige Entscheidung; ~e postupowanje eigenmächtiges Vorgehen‚ Alleingang
Hornjoserbsce flex   •  samowopłodźenj|e ~a n bot. (↕ awtogamija) Selbstbefruchtung
Hornjoserbsce flex   •  samowozbožac|y allein selig machend, alleinseligmachend
Hornjoserbsce flex   •  samowrot|a ~ow plt. Selbsttor, Eigentor
Hornjoserbsce flex   •  samowuhojac|y Selbstheilungs-; ~e mocy pl Selbstheilungskräfte
Hornjoserbsce flex   •  samowuk ~a m zest. (*↑ awtodidakt) Autodidakt
Hornjoserbsce flex   •  samowuknjensk|i zest. (*↑ awtodidaktiski) autodidaktisch
Hornjoserbsce flex   •  samowuznać|e ~a n Selbstbekenntnis
Hornjoserbsce flex   •  samowuznawansk|i Selbstbekenntnis-
Platzhalter flex 2   •  Samow|a ~y f

siehe Deutsch Westsamoa SNL Subst

flex 2 Zapadna flex 2 Samowa f GSg Samowy

flex 2 Zapadna flex 2 Samoa f GSg Samowy

Platzhalter flex   •  Samowk|a f

siehe Deutsch Samin SNL Subst Volksangehörige ↑Lappin

Platzhalter flex   •  samowodźenj|e n

siehe Deutsch Eigenleitung TermCh TermFy Subst

Platzhalter flex   •  samowodźen|y

siehe Deutsch selbstgesteuert TermInf Adj

Platzhalter flex   •  samowuchowanj|e n

siehe Deutsch Selbstrettung TermSpo Subst

Platzhalter flex   •  samowah|a f

siehe Deutsch Totgewicht DOW 1989/1991

Platzhalter flex   •  samownik m

siehe Deutsch Klausner DOW 1989/1991

Platzhalter flex   •  samownosć f zestarjowace

siehe Deutsch Charaktereigenschaft DOW 1989/1991

siehe Deutsch Eigenschaft DOW 1989/1991

Platzhalter flex   •  samowobsydstw|o n

siehe Deutsch Alleinbesitz DOW 1989/1991

siehe Deutsch Eigenbesitz DOW 1989/1991

Platzhalter flex   •  samowopróšenj|e n

siehe Deutsch Selbstbestäubung DOW 1989/1991

Platzhalter flex   •  samowoteběrar m

siehe Deutsch Selbstabholer DOW 1989/1991

Platzhalter flex   •  samowučenc m zest.

siehe Deutsch Autodidakt DOW 1989/1991

Platzhalter flex   •  samowučn|y zest.

siehe Deutsch autodidaktisch DOW 1989/1991

Platzhalter flex   •  samowólbn|y

siehe Deutsch Selbstwählfernverkehr DOW 1989/1991

Hornjoserbsce flex   •  samowukubłac|y
Hornjoserbsce flex   •  balsam|ować ~uju, ~uješ ip balsamieren, einbalsamieren
Hornjoserbsce flex   •  balsamow|y Balsam-
Platzhalter flex   •  Zapadnosamowačank|a f

siehe Deutsch Westsamoanerin SNL Subst

flex Zapadnosamowačanka f

flex Zapadnosamoačanka f

flex Zapadosamowačanka f

flex Zapadosamoačanka f

Platzhalter flex   •  Zapadnosamowačan m

siehe Deutsch Westsamoaner SNL Subst

flex Zapadnosamowačan m

flex Zapadnosamoačan m

flex Zapadosamowačan m

flex Zapadosamoačan m

Platzhalter flex   •  Zapadosamowačank|a f

siehe Deutsch Westsamoanerin SNL Subst

flex Zapadnosamowačanka f

flex Zapadnosamoačanka f

flex Zapadosamowačanka f

flex Zapadosamoačanka f

Platzhalter flex   •  Zapadosamowačan m

siehe Deutsch Westsamoaner SNL Subst

flex Zapadnosamowačan m

flex Zapadnosamoačan m

flex Zapadosamowačan m

flex Zapadosamoačan m

Nur die ersten 40 Einträge werden angezeigt!