Ł 
Hornjoserbsce nerwozit|a ~y f || nerwoznosć ~e f Nervosität

Hornjoserbsce   flex   •  nerwozn|y nervös

Hornjoserbsce znerwozn| ~ju, ~iš, pret ~ich, ~i p || znerwoznj| ~am, ~eš ip || znerwoznj|ować ~uju, ~uješ ip 1. nervös machen; 2. nervös werden
Platzhalter flex   •  znerwoznjenosć f

siehe Deutsch Entnervung DOW 1989/1991

Hornjoserbsce flex   •  nerwow|y (↕ čuwowy) Nerven-; ~y centrum Nervenzentrum
Platzhalter flex   •  nerwow|a

siehe Deutsch Nervenbahn SNL Subst

flex čuwowa flex 1 ćěr f

flex nerwowa flex 1 ćěr f

Platzhalter flex   •  nerwow|y

siehe Deutsch Strickleiternervensystem TermBio Subst

flex rěblojty flex čuwowy flex system m

flex rěblojty flex nerwowy flex system m

siehe Deutsch Nervengas SNL Subst

flex čuwowy flex płun m

flex nerwowy flex płun m

Platzhalter flex   •  nerw|ować ip

siehe Deutsch löchern DOW 1989/1991

Hornjoserbsce flex   •  paralelonerwow|y parallelnervig
Platzhalter flex   •  sačkonerwow|y

siehe Deutsch netznervig TermBio Adj

flex sačkonerwowy

flex syćonerwowy

Platzhalter flex   •  smuhatonerwow|y

siehe Deutsch streifennervig Blattnervatur TermBio Adj

flex smuhatonerwowy

flex šlebjerdonerwowy

Platzhalter flex   •  syćonerwow|y

siehe Deutsch netznervig TermBio Adj

flex sačkonerwowy

flex syćonerwowy

Platzhalter flex   •  šlebjerdonerwow|y

siehe Deutsch streifennervig Blattnervatur TermBio Adj

flex smuhatonerwowy

flex šlebjerdonerwowy

Hornjoserbsce flex 1   •  centraln|y zentral, Zentral-; ~e tepjenje Zentralheizung; ~y nerwowy system Zentralnervensystem