Ł 
Hornjoserbsce hejsowańc|a ~y f || hejsowanj|e ~a n Geprasse
Hornjoserbsce VERB/VerbalSubstantiv:SUBST/DEKL: Nom/Sg ... → flex   •  hejs|ować ~uju, ~uješ ip prassen

Platzhalter flex   •  hejsowank|a f

siehe Deutsch Gelage DOW 1989/1991

Hornjoserbsce flex   •  hejsowak ~a m Lebemann
Hornjoserbsce flex   •  hejsowar m ↗ rěčne kućiki
Hornjoserbsce flex   •  hejsowarsk|i ↗ rěčne kućiki
Hornjoserbsce flex   přehejs|ować ~uju, ~uješ p || ip 1. verprassen; 2. durchfeieren