Ł 
Hornjoserbsce SUBST/DEKL: Acc/Sg ... → flex   •  hawarij|a ~e (sg dat || lok hawariji) f Havarie
Platzhalter SUBST/DEKL: Acc/Sg ... → flex   •  hawarij|a f

siehe Deutsch Störfall SNL Subst Kernkraftwerk

Hornjoserbsce flex   •  hawarijow|y Havarie-
Platzhalter flex   •  hawarijn|e

siehe Deutsch Bruchlandung SNL Subst

flex 1 znjezbožene flex přizemjenje n

flex hawarijne flex přizemjenje n

Platzhalter flex   •  hawarist m

siehe Deutsch Havarist DOW 1989/1991

Platzhalter flex   •  hawarowan|y

siehe Deutsch Havarist DOW 1989/1991

Platzhalter flex   •  hawar|ować ip

siehe Deutsch havarieren DOW 1989/1991

Platzhalter flex   •  hawarěr|ować ip

siehe Deutsch havarieren DOW 1989/1991

Hornjoserbsce Hawaii ~ja || indekl. m 1. Hawaii (kupa); 2. Hawaii LN (stat USA)
Hornjoserbsce flex   Hawaiičan ~a m 1. Hawaiianer (wobydler kupy); 2. Hawaiianer (staćan)
Hornjoserbsce flex   Hawaiičank|a ~i f 1. Hawaiianerin (wobydlerka kupy); 2. Hawaiianerin (staćanka)
Hornjoserbsce flex   •  hawaiisk|i hawaiisch, Hawaii-
Hornjoserbsce flex   •  Hawaiisk|i Hawaii-; ~e kupy pl Hawaiiinseln
Hornjoserbsce flex   •  hawak ~a m dźěć. Hund
Platzhalter flex   •  hawaiigitar|a f

siehe Deutsch Hawaiigitarre DOW 1989/1991

Hornjoserbsce   flex   •  běhaw|a ~y f med. (↕ běžawa) Durchfall

Hornjoserbsce flex   •  čichaw|a ~y f (↕ třichawa) Niesen
Hornjoserbsce flex   •  čuchaw|a ~y f fig. (↕ snuchlak) Nase
Hornjoserbsce flex   •  duchaw|a ~y f Blasrohr
Hornjoserbsce flex   •  dychaw|a ~y f anat. (↕ dychnica / tracheja) Luftröhre
Hornjoserbsce flex   •  hłuchaw|a ~y f bot. Taubnessel
Hornjoserbsce flex   •  machaw|a ~y f Pendel, Perpendikel
Hornjoserbsce flex   •  měchaw|a ~y f Blasebalg
Hornjoserbsce flex   •  pihaw|a ~y f bot. Knabenkraut
Hornjoserbsce flex   •  pjerchaw|a ~y f (↕ miholak) Sprühregen
Hornjoserbsce flex   •  porchaw|a ~y f bot. Bovist (hrib)
Hornjoserbsce flex   •  rjehaw|a ~y f cool. (↕ rakajca) Mandelkrähe, Blauracke
Hornjoserbsce truhaw|a ~y f || truhawk|a ~i f Reibplatte
Hornjoserbsce flex   •  třichaw|a ~y f (↕ čichawa) Niesen
Hornjoserbsce flex   •  wjerhaw|a ~y f (↕ ćiskawa / frunkawa / funkawa) Schleuder
Hornjoserbsce flex   •  wuchaw|a ~y f Mütze mit Ohrenklappen, Schapka
Platzhalter flex   •  kichaw|a f

siehe Deutsch Germer TermBio Subst

Platzhalter flex   •  machaw|a f

siehe Deutsch Armschwinge TermBio Subst

große Schwungfeder des Vogelflügels

flex pažna flex machawa f

Platzhalter flex   •  měchaw|a f

siehe Deutsch Balg TermMus Subst

Platzhalter flex   •  třihaw|a f

siehe Deutsch Schneidemaschine SNL Subst

flex rězawa f

flex třihawa f

flex 2 rězanska flex mašina f

flex třihanska flex mašina f

flex mašina f za rězanje

flex mašina f za třihanje

Platzhalter flex   •  picutorhaw|a f

siehe Deutsch Futterreißer DOW 1989/1991

Platzhalter flex   •  słomutorhaw|a f

siehe Deutsch Strohreißer DOW 1989/1991

Platzhalter flex   •  wusahaw|a f

siehe Deutsch Ausleger DOW 1989/1991

Hornjoserbsce flex 1   ručn|y 1. Hand-; ~e zhibadło anat. Handgelenk; ~e dźěło a) Handarbeit; b) Werken; 2. Arm-; ~a machawa Armschwinge