Ł 
Hornjoserbsce flex 1   •  farsk|i Pfarr-; ~i dom Pfarrhaus
Platzhalter flex 2   •  farsk|i

siehe Deutsch Landespfarramt TermNab Subst

flex krajnocyrkwinski flex 2 farski flex zarjad m

Platzhalter AD/Gradation:ADJ/DEKL/[Pos]: M/Nom/Sg ... → flex 2   •  farsk|a

siehe Deutsch Pfarrvikarie TermNab Subst

flex 2 farska flex wikarija f

Platzhalter flex   •  nadfarsk|i

siehe Deutsch überpfarrlich TermNab Adj

flex nadfarski

flex nadwosadny

fary flex přesahowacy

wosady flex přesahowacy

Hornjoserbsce flex   •  fars|a ~y f Farce
Hornjoserbsce flex   •  farsow|y Farce-
Platzhalter flex   •  farstw|o n

siehe Deutsch Pfarrei TermNab Subst

flex wosada f

flex farstwo n

Hornjoserbsce flex   •  far|a ~y f Pfarramt
Hornjoserbsce flex   •  farad ~a m fyz. Farad (jednotka elektriskeje kapacity)
Hornjoserbsce flex   •  faradisk|i faradisch
Hornjoserbsce flex   •  farao ~na m hist. Pharao
Hornjoserbsce flex   •  faraonisk|i pharaonisch
Hornjoserbsce flex 1   •  farar ~ja m Pfarrer
Hornjoserbsce flex   •  farark|a ~i f Pfarrerin
Hornjoserbsce flex   •  farizej ~a m Pharisäer
Hornjoserbsce flex   •  farizejsk|i pharisäisch
Hornjoserbsce flex   •  farizejstw|o ~a n Pharisäertum
Hornjoserbsce flex   •  farm|a ~y f Farm; ~a za kožuchače Pelztierfarm; kokošaca ~a Hühnerfarm
Hornjoserbsce flex   •  farmaceut ~a m Pharmazeut
Hornjoserbsce flex   •  farmaceutik|a ~i f Pharmazeutik
Hornjoserbsce flex   •  farmaceutisk|i pharmazeutisch
Hornjoserbsce flex   •  farmaceutk|a ~i f Pharmazeutin
Hornjoserbsce flex   •  farmacij|a ~e (sg dat || lok farmaciji) f Pharmazie
Hornjoserbsce farmacijn|y || farmacijow|y Pharma-, Pharmazie-; ~y koncern Pharmakonzern
Hornjoserbsce farmakolog ~a m || farmakolog|a ~i m Pharmakologe
Hornjoserbsce flex   •  farmakologij|a ~e (sg dat || lok farmakologiji) f Pharmakologie
Hornjoserbsce flex   •  farmakologisk|i pharmakologisch
Hornjoserbsce flex   •  farmar ~ja m Farmer
Hornjoserbsce flex   •  farmark|a ~i f Farmerin
Hornjoserbsce flex   •  farmow|y Farm-
Hornjoserbsce flex   •  Färöčan ~a m (*↑ Ferejčan) Färöer, Färinger
Hornjoserbsce flex   •  Färöčank|a ~i f (*↑ Ferejčanka) Färöerin, Färingerin
Hornjoserbsce flex   •  Färöj|e ~ow plt. (*↑ Fereje) die Färöer (skupina kupow w sewjernym Atlantiku)
Hornjoserbsce flex 1   •  färösk|i (*↑ ferejski) färöisch, Färö(er)-; Färöske kupy pl die Färö(er)inseln
Hornjoserbsce flex   •  färöšćin|a ~y f (*↑ ferejšćina) Färö(er)isch
Hornjoserbsce ladk|o ~a n 1. Dorfanger; 2. fararjec ~o fig. Friedhof
Platzhalter flex   •  Faradayjow|y

siehe Deutsch faradaysches Gesetz SNL Subst

flex Faradayjowy flex zakoń m GSg zakonja

Platzhalter flex   •  Faradaysk|i

siehe Deutsch Faradaysches Gesetz TermCh Subst

flex Faradayski flex zakoń m GSg zakonja

Platzhalter flex   •  Färöj|e plt.

siehe Deutsch Färöer SNL Subst

die Inselgruppe

flex 2 Färöske flex kupy f Pl

flex Färöje Plt

flex Fereje Plt

der Einwohner

flex Färöčan m

flex Ferejčan m

Platzhalter flex 2   •  Färösk|e

siehe Deutsch Färöer SNL Subst

die Inselgruppe

flex 2 Färöske flex kupy f Pl

flex Färöje Plt

flex Fereje Plt

der Einwohner

flex Färöčan m

flex Ferejčan m

Nur die ersten 40 Einträge werden angezeigt!