(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena zwukotasak:

zwukotasak: [JencP1] [Termi6]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity