(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena zahojić:

zahojić: [BartC11] [BartC14] [Breza3] [Hesla1] [JencH1] [Loren2] [NedoP1] [Rozhl1] [Stary2] [Stone1]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity