(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena zahnawaše:

zahnawaše: [Breza6] [Katol2] [Krawc4] [Rozhl2] [Sretr2] [Wawri1]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity