(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena zahibać:

zahibać: [Bjedr1] [Cyblo1] [JencH1] [KochJ1] [KochJ7] [Plomj2] [Rozhl4] [Rozhl6] [Rozhl7] [Rozhl8] [Rozhl9] [SN20014] [SN20016] [SN20017] [SN2002] [SN2003] [SN2011] [Serbs7] [Stone1] [Verne1]
zahibac: [Rozhl8]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity