(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena zahajitaj:

zahajitaj: [Plomj3] [SN20013] [SN2002] [SN2003] [SN2006] [SN2007] [SN2009] [SN2012]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity