(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena zahajenske:

zahajenske: [Cyblo1] [Plomj1] [Rozhl11] [Rozhl5] [SN20010] [SN20013] [SN20017] [SN20018] [SN20019] [SN2002] [SN2003] [SN2004] [SN2006] [SN2007] [SN2008] [SN2009] [SN2011] [SN2012] [SN2013] [SN2014]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity