(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena zahaćowanje:

zahaćowanje: [JencH1] [JencP1]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity