(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena zahaćeć:

zahaćeć: [JencH1] [Marja1] [SN20012] [Wjela5]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity