(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena zadołženymaj:

zadołženymaj: [Rozhl11]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity