(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena wujednać:

wujednać: [BartC4] [BartC5] [BartC9] [Bjedr1] [Brank1] [Breza11] [Breza12] [Breza3] [Breza4] [Breza5] [Breza6] [Breza7] [Citan2] [Corna1] [CyzJa1] [Fijal1] [Iselt1] [Iselt2] [JencH1] [Jiras1] [Katol1] [Katol2] [Katol4] [KochJ5] [Krasz1] [Krawc4] [Kubas1] [Kubas4] [Kubas5] [Kubas7] [Letop4] [Loren2] [Metow2] [MicAc1] [Naboz1] [Nowyz1] [Plomj3] [Recus2] [Rozhl11] [Rozhl1] [Rozhl2] [Rozhl3] [Rozhl4] [Rozhl5] [Rozhl8] [Rozhl9] [SN20010] [SN20011] [SN20012] [SN20013] [SN20014] [SN20015] [SN20016] [SN20017] [SN20018] [SN20019] [SN2001] [SN20020] [SN2002] [SN2003] [SN2004] [SN2005] [SN2006] [SN2007] [SN2008] [SN2009] [SN2011] [SN2012] [SN2013] [SN2014] [Serbs2] [Serbs8] [Slown1] [Solta2] [Sretr1] [Sretr2] [Stary1] [Stary2] [Stawi1] [Stone1] [Termi8] [Wawri1] [Wicaz1] [Wjela3] [Wjela4] [Worna1] [Wosad1]
wujednač: [Worna5]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity