(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena wubachtaja:

wubachtaja: [Voelk1]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity