(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena wotewrjenymi:

wotewrjenymi: [Breza12] [Breza2] [Breza5] [Breza6] [Budar4] [Corna1] [Jiras1] [Katol1] [Katol2] [Katol3] [KochJ5] [KochJ9] [KolaC1] [Kubas3] [Kubas5] [Kubas6] [Kubas7] [Kubas9] [Loren2] [Metow1] [Mlynk2] [Nawka1] [Nawka2] [Rozhl11] [Rozhl2] [Rozhl7] [SN20011] [SN20012] [SN20016] [SN20017] [SN20018] [SN20019] [SN2001] [SN2005] [SN2012] [Sretr1] [Sretr2] [Stach1] [Terra1] [Zejle7]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity