(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena wotewrjenskimi:

wotewrjenskimi: [Katol2] [SN20012] [SN20017] [SN20019] [SN2007] [SN2012] [SN2014]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity