(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena wotewrjenskich:

wotewrjenskich: [JencP1] [Katol4] [Nowak4] [Rozhl11] [Rozhl9] [SN20010] [SN20011] [SN20012] [SN20013] [SN20014] [SN20015] [SN20017] [SN20019] [SN20020] [SN2002] [SN2003] [SN2004] [SN2005] [SN2007] [SN2008] [SN2011] [SN2012] [SN2013] [Zlaby1]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity