(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena wotewrja:

wotewrja: [BartC10] [BartC11] [BartC12] [BartC13] [BartC14] [BartC9] [Bjedr1] [Breza11] [Breza1] [Breza2] [Breza3] [Breza6] [Breza7] [Breza8] [Domas3] [Grojl1] [Grojl2] [Hajdu1] [Hajdu3] [HoseS1] [Hrono1] [Jiras1] [Katol1] [Katol3] [Katol4] [KochJ12] [KochJ7] [KochJ9] [Krawc2] [Krawc4] [Kubas2] [Kubas3] [Kubas5] [Kubas6] [Kubas7] [Kubas9] [Letop11] [Letop14] [Loren2] [Marja1] [Mlynk2] [Nowep1] [Rozhl10] [Rozhl11] [Rozhl1] [Rozhl4] [Rozhl5] [Rozhl6] [Rozhl8] [Rozhl9] [SN20011] [SN20012] [SN20014] [SN20015] [SN20016] [SN20019] [SN2001] [SN2002] [SN2003] [SN2006] [SN2007] [SN2008] [SN2009] [SenJu1] [Serbs10] [Serbs4] [Serbs8] [Slode1] [Stach4] [Stary2] [Terra5] [Treit1] [Verne1] [Wjela1] [Wjela3] [Wjela5] [Wosad1] [Wuhla1] [Zadyn1] [Zejle1] [Zejle3] [Zejle4] [Zejle5] [Zejle6] [Zejle7] [Zejle8]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity