(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena wotewrimy:

wotewrimy: [Fijal1] [Katol3] [Katol4] [Rozhl11] [Rozhl4] [SN20012] [SN20016] [SN20017] [SN2008] [Wjela3]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity