(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena wotewri:

wotewri: [BartC11] [BartC12] [BartC13] [BartC14] [BartC5] [BartC7] [BartC8] [BartC9] [Bjedr1] [Brank1] [Brank2] [Brank3] [Breza10] [Breza11] [Breza2] [Breza3] [Breza4] [Breza5] [Breza8] [Budar1] [Budar2] [Cerny1] [Citan2] [Corna1] [Corna4] [Corna5] [Cyblo1] [CyzJa1] [CyzJa2] [CyzJa3] [Domiz1] [Grojl1] [Grojl2] [Grojl4] [Grojl6] [Hajdu2] [Hesla1] [Hesla2] [Hevie1] [Hrono1] [Iselt1] [Iselt2] [JencH1] [JencR1] [Jiras1] [Jurko1] [Katol1] [Katol2] [Katol3] [Katol4] [KochJ1] [KochJ3] [KochJ5] [KochJ7] [KochJ9] [KolaC1] [KolaC2] [Krasz1] [Krawc1] [Krawz2] [Kubas1] [Kubas3] [Kubas7] [Letop13] [Letop14] [Letop7] [Loren2] [Marja1] [Marks1] [Metow1] [MicAc1] [Mlynk3] [Mojas1] [Naboz1] [NedoP1] [Nowak1] [Nowep1] [Nowyb1] [Nowyz1] [Pater2] [Plomj2] [Prino1] [Rozhl10] [Rozhl11] [Rozhl12] [Rozhl1] [Rozhl2] [Rozhl3] [Rozhl4] [Rozhl5] [Rozhl6] [Rozhl7] [Rozhl8] [Rozhl9] [SN20011] [SN20016] [SN20018] [SN20019] [SN20020] [SN2003] [SN2006] [SN2007] [SN2008] [SN2014] [SenJu1] [Serbs10] [Serbs1] [Serbs2] [Serbs3] [Serbs4] [Serbs8] [Serbs9] [Slode1] [Solta1] [Solta2] [Sretr1] [Sretr2] [Stach2] [Stach4] [Stawi1] [Terra2] [Terra6] [Verne1] [Walda1] [Wawri1] [Wicaz1] [Widzu1] [Wjela2] [Wobra1] [Wocin1] [Worna1] [Worna5] [Wosad1] [Wotro1] [Wuhla1] [Wuhla2] [Zejle1] [Zejle2] [Zejle4] [Zejle5] [Zejle6] [Zejle7] [Zejle8]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity