(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena wotewrił:

wotewril: [Brank2] [Zejle6]
wotewrił: [BartC12] [BartC13] [BartC14] [Breza2] [CyzJa3] [Hesla2] [Hrono1] [Iselt1] [Iselt2] [Jiras1] [Katol3] [Kubas3] [Kubas7] [Rozhl1] [Rozhl2] [Rozhl3] [Rozhl4] [Rozhl5] [Rozhl6] [Rozhl7] [Rozhl8] [Rozhl9] [SN20010] [SN20011] [SN20012] [SN20015] [SN20019] [SN20020] [SN2002] [SN2003] [SN2007] [SN2008] [SN2009] [Serbs6] [Worna1] [Wosad1] [Wotro1]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity