(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena wotewrěješ:

wotewrěješ: [Serbs10]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity