(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena wotewrěja:

wotewrěja: [Grojl2] [Krawc4] [SN20015]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity