(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena wotewrěće:

wotewrěće: [SN20014]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity