(regularny wuraz je dowoleny)

Wuslědk pytanja tokena wotewěrać:

wotewěrać: [Stone1]


Žórło: Hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładnym projekće Lipšćanskeje uniwersity