(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena wotestaty:

wotestaty: [Breza12] [JencH1] [Krawz1] [Mlynk2] [SN20010] [Stach4] [Stone1] [Worna1]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity