(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena wotemrěwacy:

wotemrěwacy: [JencP1] [Terra6]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity