(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena wotemrěwacej:

wotemrěwacej: [Kubas2]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity