(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena wotemrěće:

wotemrěće: [Biolo1] [CyzJa1] [Krawc3] [Letop1] [Metow1] [Rozhl5] [SN20014] [SN2002] [SN2003] [SN2006] [SN2013] [Stone1] [Termi3] [Terra1] [Worna1]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity