(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena woteměrać:

woteměrać: [JencH1] [Stone1] [Terra3]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity