(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena wotehnać:

wotehnać: [BartC11] [Bjedr1] [Breza1] [Citan2] [Cyblo1] [Domas3] [HoseS1] [Hrono1] [JencH1] [Katol3] [Krasz1] [Kubas2] [Loren2] [Marja1] [Nawka1] [Nawka2] [SN20019] [SN2002] [SN2009] [SN2014] [Serbs8] [Stach3] [Stary1] [Stary2] [Stone1] [Termi11] [Trile1] [Voelk2] [Wawri1] [Wicaz1] [Worna1] [Wuhla1] [Zadyn1] [Zejle3]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity