(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena wotedawkach:

wotedawkach: [SN20017] [SN20019] [SN2002] [SN2003] [SN2004] [SN2011] [SN2012] [SN2014] [Serbs1] [Stawi1]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity