(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena wotedajće:

wotedajće: [SN20017] [SN20018] [SN2001] [SN2011]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity