(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena wotedadźa:

wotedadźa: [Biolo1] [Breza8] [Iselt1] [Krawc4] [Plomj3] [SN20010] [SN20013] [SN20017] [SN20018] [SN2001] [SN2006] [SN2008] [SN2009] [Scenj1]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity