(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena wotedachmy:

wotedachmy: [Krawc2] [Krawc4] [Plomj2] [Plomj3] [SN20010] [SN20013] [SN2002] [SN2003] [SN2006] [SN2011]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity