(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena woteda:

woteda: [BartC11] [BartC14] [Biolo1] [Brank2] [Breza2] [Breza3] [Breza5] [Breza7] [Breza8] [Budar4] [CyzJa1] [Grojl4] [Hajna1] [Hrono1] [Katol1] [Katol2] [Katol3] [Katol4] [KolaC1] [KolaC2] [Krasz1] [Krawc1] [Krawc3] [Krawc4] [Krawz2] [Kubas1] [Kubas4] [Kubas5] [Kubas7] [Kubas9] [Letop13] [Marja1] [Metow1] [Mojas1] [Nawka2] [Nawka3] [NedoP1] [Nemco1] [Nowyz1] [Plomj1] [Plomj2] [Plomj3] [Recus2] [Rozhl10] [Rozhl11] [Rozhl6] [Rozhl9] [SN20010] [SN20011] [SN20012] [SN20013] [SN20014] [SN20015] [SN20016] [SN20017] [SN20018] [SN20019] [SN2001] [SN2002] [SN2003] [SN2004] [SN2005] [SN2006] [SN2007] [SN2008] [SN2009] [SN2011] [SN2012] [SN2013] [SN2014] [Serbs4] [Serbs8] [Sretr4] [Stary1] [Stary2] [Terra1] [Wjela2] [Wobra1] [Worna5] [Wotro1]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity