(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena wotedaćom:

wötedaćom: [Rozhl2]
wotedaćom: [Breza6] [Krasz1] [Krawc2] [Nawka3] [Rozhl7] [SN20013] [SN20014] [Stary1]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity