(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena wotešłe:

wotešłe: [Hrono1] [Krasz1] [Marja1]
wotešle: [Krasz1]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity