(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena woteńdźeš:

woteńdźeš: [Breza6] [Budar3] [Grune1] [Katol3] [Krasz1] [Kubas4] [Mlynk3] [Nawka1] [Rozhl11] [SN20020] [SN2007] [Sretr2] [Stary1] [Trile1] [Wjela4]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity