(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena wobchodna:

wobchodna: [CyzJa2] [JencH1] [Mlynk2] [Nowyb1] [Rozhl3] [Rozhl4] [Rozhl8] [SN20010] [SN20011] [SN20013] [SN2006] [SN2009] [Termi3] [Termi5] [Terra6] [Voelk2]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity