(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena wobłželi:

wobłželi: [Brank1] [KochJ7] [SN20011] [SN20017] [Worna5]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity