(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena tastowy:

tastowy: [JencH1] [Rozhl11] [Rozhl7] [SN2005] [Termi6]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity