(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena tasta:

tasta: [Cyblo1] [JencH1] [JencP1] [Serbs5] [Stone1] [Termi6] [Worna1]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity