(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena staćanstwo:

staćanstwo: [CyzJa3] [Fijal1] [JencH1] [JencP1] [Katol1] [Katol2] [Katol4] [Krasz1] [Nawka3] [Nowyb1] [Nowyz1] [Rozhl11] [Rozhl12] [Rozhl1] [Rozhl2] [Rozhl5] [Rozhl6] [Rozhl7] [Rozhl8] [SN20010] [SN20011] [SN20012] [SN20013] [SN20014] [SN20015] [SN20016] [SN20017] [SN20018] [SN20020] [SN2003] [SN2005] [SN2007] [SN2008] [SN2009] [SN2011] [SN2012] [SN2013] [SN2014] [Serbs3] [Stone1] [Terra4] [Worna1]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity