(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena skedźbliwych:

skedźbliwych: [Katol1] [Trile1]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity