(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena rozduwać:

rozduwać: [JencH1] [Nowak1] [Stone1] [Wawri1]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity