(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena rozdunjeny:

rozdunjeny: [Loren2]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity